Relacja z V Ogólnopolskiej Konferencji Aplikantów Adwokackich „Prawo a Nowe Technologie”

W dniu 21 września 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich „Prawo a Nowe Technologie”. 

Temat Konferencji „Prawo a Nowe Technologie” stanowi swoiste uzupełnienie zagadnień omawianych w ramach aplikacji adwokackiej, jako niezwykle aktualne zagadnienie w praktyce zawodowej aplikantów i adwokatów w zmieniającym się świecie. 

Głównym Organizatorem Konferencji była Naczelna Rada Adwokacka, Współorganizatorem Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a Organizatorem Wykonawczym i pomysłodawcą Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. 

W imieniu Organizatorów Konferencję otworzyli adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Dorota Kulińska – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej oraz apl. adw. Maria Kozłowska i apl. adw. Piotr Wojciechowski z Samorządu Aplikantów Izby Warszawskiej. 

Merytoryczną część Konferencji rozpoczął wykład prof. dr hab. Piotra Płoszajskiego – profesora SGH pt. „Czwarta rewolucja przemysłowa: czas nowych zwycięzców i nowych przegranych”.

Podstawowym założeniem Konferencji było zapewnienie merytorycznego i czynnego udziału aplikantów z całej Polski poprzez przeprowadzenie w pierwszej kolejności Konkursu Abstraktów, a następnie Konkursu Wystąpień. 

Do Konkursu Abstraktów zgłoszone zostały abstrakty z 8 Izb adwokackich z Polski (z Katowic, Kielc, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry), spośród których wybrano 15 najlepszych.

Konferencja składała się z 3 paneli tematycznych: 

 1. Prawnik w świecie innowacyjnych technologii, czyli new tech law sensu stricto
 2. Prawo własności intelektualnej w erze NewTech
 3. Czego sala sądowa nie widziała 5 lat temu? Wpływ rozwoju technologicznego na przebieg postępowania

W ramach każdego panelu 15-mintowe wystąpienia wygłosiło po 5 aplikantów adwokackich, wyłonionych przez jury w Konkursie Abstraktów:

Panel 1 –  Prawnik w świecie innowacyjnych technologii, czyli new tech law sensu stricto

 1. Anita Jamróz (Wrocław) – Współczesne możliwości sztucznej inteligencji a ich prawne aspekty
 2. Mariusz Kociszewski (Warszawa) – Nowoczesne metody identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów instytucji 
 3. Justyna Węglińska (Warszawa) – Inżynieria prawa, czyli era smart contracts
 4. Tomasz Opar (Warszawa) – Wpływ metodyki zarządzania projektem na kształt stosunku zobowiązaniowego i rolę pełnomocnika w projekcie informatycznym
 5. Dominika Bielecka (Katowice) – Czy polski rynek innowacji finansowych zatrzyma się na Innovation Hub? Prototyp polskiej finansowej piaskownicy regulacyjnej a brytyjskiej cross-sectoral sandbox

Panel 2 –  Prawo własności intelektualnej w erze NewTech

 1. Aleksandra Burda-Kiryłło (Warszawa) – Prywatna cenzura czy prywatyzacja egzekucji prawa – prawo własności intelektualnej w interpretacjach gigantów technologicznych
 2. Radosław Radwan (Warszawa) – Systemy godziwej rekompensaty wobec postępu technologicznego
 3. Paweł Milart (Warszawa) – Prawnoautorska ochrona kodu źródłowego
 4. Martyna Rzeczkowska (Warszawa) – Twórca kontra robot – czy rozwój sztucznej inteligencji pozbawi twórców ochrony prawnoautorskiej?
 5. Maciej Niezgoda (Warszawa) – Kodeks Etyki dotyczący wdrażania i korzystania ze sztucznej inteligencji – kierunki rozwoju prawodawstwa dotyczącego SI w Unii Europejskiej

Panel 3 – Czego sala sądowa nie widziała 5 lat temu? Wpływ rozwoju technologicznego na przebieg postępowania

 1. Aleksandra Śmigiera (Warszawa) – Portfel elektroniczny dla prokuratora? O Bitcoinie i innych kryptowalutach jako przedmiocie zabezpieczenia w postępowaniu karnym. Depozyt adwokacki a waluty elektroniczne – sytuacja obrońcy w rzeczywistości prawnokarnej
 2. Mateusz Wdowiak (Wrocław) – Udział strony w postępowaniu cywilnym za pomocą komunikatorów internetowych
 3. Ewa Bratkowska (Poznań) – Egzekucja z Bitcoina – zagadnienia praktyczne
 4. Aleksandra Połatyńska (Warszawa) – Dowody w blockchainie – science fiction czy niedaleka przyszłość postępowania dowodowego?
 5. Kamil Bechta (Warszawa) – Sztuczna inteligencja jako narzędzie wsparcia procesu podejmowania rozstrzygnięcia sądowego na podstawie wybranych porządków prawnych – „Sędzia Herkules” czy „Komputer Herkules”?

Do każdego panelu został zaproszony ekspert – wybitny specjalista w swojej dziedzinie, który podsumował wygłoszone wystąpienia aplikantów oraz prowadził dyskusję z uczestnikami Konferencji. Wszyscy eksperci są adwokatami praktykującymi w renomowanych kancelaria prawnych z biurami w kilku miastach w Polsce. 

Zaproszonymi ekspertami byli (wg. kolejności paneli):

 1. adw. Krzysztof Wojdyło – kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k.;
 2. adw. Maciej Ślusarek – kancelaria LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy;
 3. adw. Wojciech Jarosiński – kancelaria Maruta Wachta sp.j..

Laureatkami Nagrody Głównej – vouchera na bilety lotnicze, ufundowanej przez Partnerów Merytorycznych Konferencji, zostały (w kolejności paneli):

 1. apl. adw. Justyna Węglińska (Izba warszawska)
 2. apl. adw. Martyna Rzeczkowska (Izba warszawska)
 3. apl. adw. Ewa Bratkowska (Izba wielkopolska)

Partnerami Merytorycznymi Konferencji oraz fundatorami Nagrody Głównej były kancelarie Wardyński i Wspólnicy, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Maruta Wachta. 

Partnerami Konferencji byli natomiast Wydawnictwo C.H. Beck, które ufundowało nagrodę dla wszystkich aplikantów-prelegentów w postaci komentarzy do kodeksów; Palestra – Pismo Adwokatury Polskiej oraz Młoda Palestra – Czasopismo Aplikantów Adwokackich. Sponsorem była kancelaria karniści.pl.  

Zdjęcia z Konferencji znajdują się tu: https://www.facebook.com/pg/SamorzadAplAdwWwa/photos/?tab=album&album_id=2440895195980107 

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konferencji oraz jej wsparcie serdecznie dziękujemy. 

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie