ORA Warszawa
04.11.2019 / Wiadomości

Komunikat Sekretarza NRA o integracji systemu Portal Informacyjny z systemem RPA – „Radcowie Prawni i Adwokaci”

W ślad za wiadomością Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego SSO Wojciecha Łukowskiego niniejszym informuje o planowanej na dzień 31 października 2019 r. integracji systemu Portal Informacyjny z systemem RPA – „Radcowie Prawni i Adwokaci” – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych. W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny” podlegać będą automatycznemu zablokowaniu.

Statusem „nieaktywny” oznaczeni zostali adwokaci nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informuje, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator”, w której każdy adwokat może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie. Aplikacja ta dostępna jest pod następującym linkiem: https://weryfikacja.wroclaw.sa.gov.pl. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprawidłowej walidacji statusu w pierwszej kolejności należy skontaktować się bezpośrednio z właściwą Okręgową Radą Adwokacką celem wyjaśnienia poprawności wpisanych w Systemie Obsługi Adwokatury (SOA) danych.

 

   Adw. Rafał Dębowski

             Sekretarz 

Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

Komunikat Sekretarza NRA