Wiadomości

Szkolenie: „Rola obrońcy w związku ze skierowaniem przez prokuratora wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania”

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na szkolenie praktyczne pt. „Rola obrońcy w związku ze skierowaniem przez prokuratora wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania”, które stanowi kontynuację szkolenia dotyczącego roli adwokata i aplikanta adwokackiego w pierwszych czynnościach z udziałem zatrzymanego. Tym razem szkolenie dotyczy aktywności i działań obrońcy związanych z podjęciem przez prokuratora decyzji o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz postępowania sądowego w zakresie tego wniosku.
Szkolenie odbędzie się 7 listopada 2019 roku, godz. 17:00-20:00 w Centrum Szkoleniowym Bobrowiecka, s. A-302, bud. A, p. 3
Szkolenie zostanie poprowadzone przez adw. Katarzynę Dąbrowską (przewodnicząca Sekcji), adw. Małgorzatę Jadowską (v-ce przewodnicząca Sekcji), adw. Piotra Zemłę (v-ce przewodniczący Sekcji) oraz adw. Arkadiusza Szymańskiego (sekretarza). Tak jak w przypadku pierwszej części szkolenia, tak i tym razem idea spotkania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedstawionym Sekcji przez młodsze koleżanki i kolegów, tj. aplikantów adwokackich naszej Izby –
to szczególnie do nich kierowane jest szkolenie, które w swoim założeniu będzie miało walor praktyczny. Oczywiście zapraszamy także adwokatów.