rączki2

Seminarium Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego 🗓

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na seminarium Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.30 w Akademii Leona Koźmińskiego w ul. Jagiellońska 57 w Warszawie.

Seminarium sekcji otwarte jest dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną omówione ostatnie nowelizacje przepisów postępowania administracyjnego. Zostanie podjęta tematyka m.in.:

 1. ocena funkcjonowania nowelizacji ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;

  1. informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy,

  2. możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych.

  3. skarga do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, decyzja kasatoryjna organu II instancji a sprzeciw. 

 2. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wpływ na prawo administracyjne:

  1. Zasada pisemności – pisma procesowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  2. forma elektroniczna akt sprawy państwo chroni informacje o obywatelu?

  3. zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (art. 8 ustawy) – oznacza ona rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy;

W charakterze prelegentów wystąpią prof. Katedry Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego, Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Aleksander Maziarz, dr adw. Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński oraz sędzia Sylwester Marciniak z Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po zakończeniu prelekcji odbędą się też wybory władz sekcji

 

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności email:

konferencja.adm2018@gmail.com

Zapraszamy też do wydarzenia Sekcji na facebook’u

https://www.facebook.com/events/254814465215322/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

dr adw. Karol Pachnik – Przewodniczący Sekcji

adw. Joanna Tkaczyk – Sekretarz Sekcji