Konferencja naukowa pt. Instytucja „małego świadka koronnego” – praktyka, kontrowersje, wyzwania

W dniu 6 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 15:30. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się konferencja naukowa pt. Instytucja „małego świadka koronnego” – praktyka, kontrowersje, wyzwania.

Instytucja tzw. „małego świadka koronnego” uregulowana w art. 60 § 3 i 4 Kodeksu karnego dotyczy osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa, która ujawnia organom ścigania informacje dotyczące innych osób biorących udział w popełnieniu czynu zabronionego lub o innym przestępstwie, wcześniej tym organom nieznanym. W zamian może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie grożącej kary lub nawet na warunkowe zawieszenie jej wykonania.

Instytucja ta jest ważna dla organów ochrony prawa, przyczynia się do zdobycia nowych dowodów i większej wykrywalności czynów zabronionych. Może jednak stwarzać pokusę bycia wykorzystywaną instrumentalnie, zarówno przez oskarżonych, jak i organy ścigania, w skrajnych przypadkach stając się wręcz źródłem pomówień.

Celem konferencji jest wszechstronne zbadanie instytucji „małego świadka koronnego”, zarówno pod względem doktrynalnym, jak i praktycznym oraz sformułowanie postulatów mogących poprawić jej funkcjonowanie. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele zawodów zajmujących się omawianą instytucją pod różnym kątem – adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, naukowcy, legislatorzy.

Rejestracji do udziału w konferencji dokonać można za pośrednictwem strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/formularz/instytucja-malego-swiadka-koronnego-konferencja