07.09.2021 / Wiadomości

Interwencje ORA w sprawie utrzymywania w sądach obostrzeń COVID-owych

Już na początku lipca Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z pismem w sprawie technicznych zasad organizacji pracy wymiaru sprawiedliwości, które to uległy zmianom na niekorzyść stron i pełnomocników. Analogiczne pismo zostało skierowane również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pełna treść wystąpienia do pobrania TUTAJ.

Udzielona przez Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź nie wskazuje na szybkie rozwiązanie problemów, to jednak podkreśla decyzyjność prezesów poszczególnych sądów w tym zakresie. Dlatego też kontynuowane będą bezpośrednie interwencje bezpośrednio u prezesów sądów.

Pełna treść odpowiedzi do pobrania TUTAJ.

Interweniujemy także w licznych sprawach indywidualnych (np. związanych z problemami w dostępie do akt). Prosimy o ich zgłaszanie na dedykowany adres: instytucje@ora-warszawa.com.pl