07.09.2021 / Wiadomości

Interwencja dotycząca formy składania wniosków o wgląd do ksiąg wieczystych

W odpowiedzi na zgłoszenia adwokatów, dotyczące rozbieżnej praktyki co do przyjmowania składanych mailowo wniosków o wgląd do akt ksiąg wieczystych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Dziekan ORA wystąpił z pismem interwencyjnym w tej sprawie do Prezesa SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Pismem datowanym na 5 sierpnia br., Prezes SR przekazała informację, zgodnie z którą:

  1. w Wydziałach VII, XIII i XV Ksiąg Wieczystych dopuszcza się możliwość składania wniosków o wgląd do akt ksiąg wieczystych także w formie mailowej (poprzez przesłanie załączonego skanu wniosku mailem);
  2. w Wydziale X obowiązuje odmienna praktyka, która wymaga zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na wniosku składanym drogą elektroniczną.

Pełna treść odpowiedzi do pobrania TUTAJ.

Wobec powyższego Prezes SR podjęła działania celem uzgodnienia jednolitej praktyki także w X Wydziale. Serdecznie prosimy o zgłaszanie ewentualnych dalszych trudności w tym zakresie na adres: instytucje@ora-warszawa.com.pl