Komunikat po posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie w dniu 27 lipca br.

Dzisiaj podczas zdalnego posiedzenia Prezydium ORA w Warszawie ponownie analizowano sprawę organizacji sprawozdawczo – wyborczego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie. Intencja Prezydium jest konsekwentnie taka sama. Zgromadzenie powinno odbyć się z zachowaniem niezbędnych standardów sanitarnych przewidzianych przepisami prawa oraz w takim miejscu i w taki sposób, aby nie zakłócić w pełni demokratycznego i transparentnego przebiegu Zgromadzenia oraz wyboru nowych władz samorządowych.

Prezydium ORA w Warszawie informuje, iż – w związku z publikacją zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dalszego zniesienia ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19 – na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w dniu 29 lipca br. przedstawi propozycje zarówno w zakresie organizacji Zgromadzenia Izby, jak i Ślubowania Adwokatów 2020 roku. O decyzjach ORA w Warszawie w w/w sprawach poinformujemy niezwłocznie po posiedzeniu Rady.

Wyjaśniamy także, że na kształt w/w ostatecznych decyzji ma wpływ szereg czynników niezależnych od Prezydium i Rady, takich jak: zmiany legislacyjne, decyzje NRA, zmieniające się rygory sanitarno – epidemiczne, możliwości techniczne oraz dostępne lokalizacje. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z NRA, przedstawicielami komisji legislacyjnej NRA, organami sanitarnymi, Ministerstwem Sprawiedliwości, tak, aby te dwa najważniejsze w tym roku wydarzenia w naszej Izbie zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny, prawnie skuteczny, a także w sposób uwzględniający oczekiwania członków naszej Izby.

Mając na uwadze transparentność procesu podejmowania decyzji w tych sprawach, będziemy na bieżąco po każdym posiedzeniu Prezydium ORA w Warszawie i posiedzeniach Rady informować o podejmowanych decyzjach.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie