25.11.2021 / Wiadomości

Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym

Zgodnie z informacją przekazaną przez SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego informujemy, iż termin uruchomienia nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładki doręczeń – został przesunięty z 25 na 29 listopada br. Dostępna jest już Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym.

Zakładka o nazwie „Moje doręczenia” to nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakładka jest dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Publikujemy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, przesłaną do NRA – tutaj!

Aktualna wersja Instrukcji jest zawsze dostępna w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Ważna uwaga – zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Jeżeli są adwokaci czy radcowie prawni, którzy nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konta użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów lud radców prawnych) zakładka ta nie będzie im dostępna i konieczne będzie doręczenie na zasadach dotychczasowych.