Powstaje lista patronów – weź udział w ankiecie!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na podstawie par. 10 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej tworzy listę patronów. W tym też celu zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie, którą można wypełniać do dnia 6 grudnia 2021 r. włącznie.

Link do ankiety znajdują Państwo w Panelu Adwokata w zakładce Komunikacja-Ankiety lub znajdą go Państwo w dedykowanym mailingu wysłanym do Państwa w tej sprawie.

Lista patronów jest ogólnodostępną listą adwokatek i adwokatów, którzy zadeklarowali chęć bycia patronami, w tym wybierania Ich przez Dziekana jako patronów sprawujących patronat w trybie administracyjnym. Docelowo utworzona lista zostanie umieszczona na stronie internetowej ORA Warszawa w zakładce lista patronów: https://www.ora-warszawa.com.pl/aplikacja-adwokacka-lista-patronow/

Dotychczasowe zasady podejmowania współpracy między adwokatami patronami a aplikantami nie ulegają zmianom i każdy, także niewpisany na listę patronów adwokat i adwokatka, może tę funkcję pełnić.

Prowadzenie listy przez ORA w Warszawie ma na celu m. in. umożliwienie aplikantom adwokackim dostępu do grona adwokatek i adwokatów – potencjalnych kandydatów na patronów z wyboru oraz umożliwienia Dziekanowi ORA w Warszawie wyznaczania chętnych adwokatów do sprawowania tej funkcji w trybie administracyjnym. Nie wyklucza jednocześnie wyznaczenia w tym trybie każdego innego spełniającego kryteria adwokata.

Wpisanie na listę patronów oznacza wyrażenie zgody na skorzystanie z pierwszeństwa w wyborze na patrona wyznaczanego w trybie administracyjnym, ale także umożliwi aplikantowi pozyskania potencjalnego kandydata na jego/jej patrona.

Z wyrazami szacunku
adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wicedziekan ORA w Warszawie

UWAGA! Wyniki ankiety osób, które, wypełniając ankietę, w pkt. 1. nie wyrażą zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, nie będą brane pod uwagę.