24.11.2021 / Wiadomości

Konkurs ofert: opracowanie dot. skutków podatkowych Nowego Ładu dla kancelarii adwokackich

Szanowni Państwo,

Komisja ds. Wsparcia w Wykonywaniu Zawodu serdecznie zaprasza do składania ofert na opracowanie zagadnień wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Opracowanie powinno obejmować analizę zmian wywołanych ustawą w zakresie dotyczącym adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności obejmować:

 • porównanie dotychczas obowiązującej regulacji w zakresie prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych w tym
  • wskazanie różnic w zakresie obowiązków składowych z uwzględnieniem przepisów intertemporalnych;
  • możliwość korzystania z opodatkowania „podatkiem liniowym”;
  • zmiany dotyczące wykonywania zawodu w formie spółek osobowych;
  • zmiany i możliwość korzystania uproszczonych form
  • kwestie dotyczące amortyzacji/leasingu ruchomości i nieruchomości (będących w trakcie lub wziętych po 1 stycznia 2022 r. – porównanie stanu obecnego oraz po zmianie przepisów)

Przy czym analiza powinna zawierać informacje o dotychczasowych zasadach oraz zmian wywołanych nowelizacja, z ewentualnymi zmianami w kolejnych latach.  

Prosimy o składanie ofert zawierających co najmniej:

– termin realizacji;

– cenę brutto oraz

– opis doświadczenia zawodowego z zakresu prawa podatkowego

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: komisja.wwz@ora-warszawa.com.pl w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. godz. 12.00. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wybranego wykonawcy.

Po wyborze oferty, Komisja spotka się z wybranym wykonawcą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku pytań prosimy o przesyłanie na adres e-mail: komisja.wwz@ora-warszawa.com.pl