29.10.2018 / Wiadomości

Komunikat w związku z odwołaniem kolokwium z prawa karnego

Szanowni Aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie,

W związku z błędnym wydrukiem przez drukarnię kazusów na kolokwium z prawa karnego polegającym na ponownym wydrukowaniu kazusu z prawa cywilnego i pomimo niezwłocznej, ale bezskutecznej interwencji w celu usunięcia skutków błędu Dziekan podjął decyzje o odwołaniu kolokwium w dniu dzisiejszym.

Decyzja była podyktowana potrzebą zapewnienia odpowiedniego czasu i warunków do przeprowadzenia kolokwium.

Wszystkich aplikantów adwokackich naszej izby przystępujących do kolokwium przepraszamy za zaistniałą sytuację. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie podjętych przez Dziekana ekstraordynaryjnych środków.

Zapewniamy jednocześnie, iż zostały już wdrożone przez Dziekana ORA w Warszawie niezbędne działania w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. Informacja o nowym terminie kolokwium podana będzie niezwłocznie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osobistych i zawodowych aplikantów.

Z poważaniem
rzecznik prasowy ORA w Warszawie adw. Michał Fertak