11.12.2020 / Wiadomości

Dziekan ORA w Warszawie na konferencji w Paryżu: w trosce o niezależność adwokatów

10 grudnia 2020 roku, przy okazji Dnia Praw Człowieka, Paryska Izba Adwokacka rozpoczęła wdrożenie programu Respite Scheme & Shelter. Program dedykowany jest dla prawników z całego świata, którzy doświadczają zagrożeń dla ich życia prywatnego i zawodowego w związku z wykonywanym zawodem, co z klei jest wynikiem pogłębiającego się kryzysu zasady państwa prawa. W konferencji wziął udział Dziekan ORA w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak.

Uczestnicy konferencji podkreślali, iż solidarność między prawnikami z różnych krajów jest bezwzględnie konieczna, szczególnie w kontekście pojawiających się coraz częściej zagrożeń normatywnych i faktycznych godzących w niezależność zawodu adwokata. Program Paryskiej Izby Adwokackiej to innowacyjny instrument wsparcia, który ma być urzeczywistnieniem zasady solidarności. Istotą wsparcia ma być realna pomoc, która pozwoli adwokatom uniknąć zagrożenia. 

Oprócz Dziekana Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w konferencji wzięli udział  Martin Pradel (członek Paryskiej Izby Adwokackiej) Olivier Cousi (Prezydent Paryskiej Izby Adwokackiej), Philippe Lacoste (Francuskie MSZ), Rusin Aytac (członek Paryskiej Izby Adwokackiej), oraz Nadia Biouele (Malijska Izba Adwokacka).