Szkolenie online: Mediacja w Administracji – 29.12.2020 r., godz. 17.00

Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie pt. Mediacja w Administracji.

Szkolenie odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek), o godz. 17.00

Szkolenie poprowadzi adw. Magdalena Łopatko

Podczas wykładu zostanie omówiona instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym wprowadzonej do Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 1 czerwca 2017 roku na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych ustaw. W trakcie szkolenia prowadząca adw. Magdalena Łopatko podejmie tematykę specyfiki oraz zasad mediacji. Poruszona zostanie także kwestia odmienności mediacji w administracji w porównaniu do mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Celem wykładu będzie przybliżenie uczestnikom zagadnień w jakich sprawach może zostać przeprowadzona mediacja, kto może być jej uczestnikiem oraz jakie są korzyści związane z wykorzystaniem tej instytucji.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_dMFFL4JdROyAmZeLOGZwhA

Serdecznie zapraszamy!

adw. Joanna Tkaczyk

Przewodnicząca Sekcji PASA

adw. dr Karol Pachnik

Przewodniczący Honorowy Sekcji PASA

adw. Małgorzata Sander

Przewodnicząca Honorowa Sekcji Arbitrażu i Mediacji