Adwokatko i Adwokacie, możesz stracić prawo do ubezpieczenia OC w wybranym wariancie w 2021 roku – dlaczego?

Uprzejmie przypominamy, że na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o współpracy technicznej od 1 stycznia 2021 roku zmienione zostały zasady rozliczeń z tytułu składek OC.

W wyniku zmiany adwokat, który nie uregulował w pełnej wysokości należnych składek OC (z naliczoną składką za III kwartał 2020 r.), od 1 stycznia 2021 roku traci prawo do ubezpieczenia w wybranym wariancie i od tego okresu podlega ubezpieczeniu w wariancie z najniższą sumą ubezpieczenia tj. 50.000 euro. Ponadto zobowiązany jest do jednorazowej zapłaty całej składki należnej przy tej sumie ubezpieczenia, bez względu na deklarowany wcześniej sposób i terminy płatności.

Adwokat zalegający z zapłatą składki na rzecz Izby z tytułu ubezpieczenia OC może dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia z wyższą sumą ubezpieczenia niż 50.000 euro, jeżeli zaległe wobec Izby składki ureguluje w całości, a deklarowane w nowym wybranym wariancie ubezpieczenia składki ureguluje jednorazowo w terminie wskazanym przez Izbę.

Wobec adwokatów, którzy będą zobowiązani – z uwagi na zaległości – do dokonania jednorazowej zapłaty składki należnej, a nie wykonają tego obowiązku, będziemy zmuszeni poodejmować kroki prawne do wyegzekwowania należności z postępowaniem sądowym włącznie, co może spowodować poniesienie dodatkowych kosztów.

Informujemy, że poczynione zmiany spowodowane zostały permanentnym wykorzystywaniem przez niektórych członków samorządu faktu, iż – zgodnie z Umową Generalną – Izba była zobowiązania do zapłacenia wszystkich należnych składek OC, niezależnie od sytuacji, czy składki te zostały uiszczone przez adwokata na rachunek Izby.

Takie nieeleganckie zachowanie względem pozostałych Koleżanek i Kolegów, którzy regularnie opłacają swoje ubezpieczenie i wykorzystywanie funduszy samorządu do opłacenia składki OC, wymusiło – w trosce o finanse samorządu – konieczność zareagowania systemowego i uregulowania prawnego, aby ten proceder został definitywnie wyeliminowany z praktyki naszego samorządu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy terminowo regulują zobowiązania z tytułu OC wobec izby.

adw. Jakub Jacyna – Skarbnik ORA w Warszawie

Jolanta Suchwałko – Główna Księgowa ORA w Warszawie