05.11.2018 / Wiadomości

Do 29 listopada br. przedłużono termin do napisania eseju w związku z wyjazdem na staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Drodzy Aplikanci Izby Adwokackiej w Warszawie, informujemy, iż na wniosek aplikantów przedłużony został termin na nadsyłanie esejów w konkursie organizowanym przez ORA Warszawa, w którym nagrodą jest staż w Trybunale Sprawiedliwości UE. Nowy termin na nadsyłanie prac to 29 listopada 2018 r.

Przypominamy, iż staż przewidziany został dla jednej osoby. Trwać będzie 3 dni i odbędzie się na wiosnę 2019 r. w terminie dogodnym i uzgodnionym z laureatką/laureatem konkursu.

Konkurs polega na wyłonieniu autorki/autora najlepszego eseju prawniczego na temat: ” Narzędzia ochrony praworządności w Państwach Członkowskich na gruncie prawa Unii Europejskiej”. Tekst eseju winieni być sporządzony w języku polskim, zawierać maksymalnie 40 tyś. znaków, czyli nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy.

Eseje winny być nadsyłane wyłącznie drogą mailową na a.chrzanowska@ora-warszawa.com.pl w sposób nie budzący wątpliwości ,od kogo pochodzą i z dopiskiem „Konkurs na staż w TSUE”.

Nowy termin zgłoszeń: 29 listopada 2018 r. 

Prace oceniać będzie zespół w składzie:  adw. Justyna Metelska, dr Barbara Grabowska-Moroz, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia br.

Wszystkich aplikantów naszej Izby serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!