Competition compliance – zarządzanie zgodnością (szkolenie) 🗓

Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie zaprasza na szkolenie Competition compliance – zarządzanie zgodnością obszaru ochrony konkurencji i spraw antymonopolowych w organizacjach”.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godz. 18.00-20.00 w siedzibie ORA w Al. Ujazdowskich 49, sala im. H. Krajewskiego.

Prelegentem będzie r.pr. dr Dariusz Aziewicz, LL.M., specjalizujący się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, autor programów compliance, współautor komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz podręcznika akademickiego do prawa antymonopolowego, autor szeregu publikacji naukowych.

Udział w szkoleniu pozwala uzyskać 2 pkt zaliczane do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Ramowy program szkolenia:

 

  1. Naruszenie prawa ochrony konkurencji – aspekty publicznoprawne.
  2. Porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej – aspekty podstawowe. Najnowsze orzecznictwo – analiza.
  3. Naruszenie prawa ochrony konkurencji – aspekty prywatnoprawne.
  4. Rozwój prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń na świecie.
  5. Pozaprawne ryzyka związane z naruszeniem prawa ochrony konkurencji.
  6. Programy competition compliance – zapobieganie naruszeniom wewnątrz organizacji.
  7. Pytania i dyskusja.

 

Serdecznie zapraszam,

 

adw. Filip Byczkowski

Przewodniczący Sekcji Prawa Publicznego i Compliance przy ORA w Warszawie