20.08.2020 / Wiadomości

Komunikat po posiedzeniu ORA w dniu 20 sierpnia br.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. podczas nadzwyczajnego, zdalnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – celem pilnego przeprowadzenia ślubowań – podjęto uchwałę o wpisie na listę adwokatów kolejnej grupy osób, które dotychczas złożyły kompletne wnioski. 

Uroczyste Ślubowanie w tradycyjnej formie odbędzie się 26 października, w hotelu Sangate – zapraszamy z jedną osobą towarzyszącą.

Dla osób, które z jakiegokolwiek powodu chciałyby złożyć ślubowanie wcześniej, przypominamy, i jest taka możliwość, w małych grupach, w siedzibie Rady, bez osób towarzyszących. 

Od podjęcia uchwał biuro ORA w Warszawie ma 7 dni na ich dostarczenie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Informujemy, iż biuro ORA w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby dokumenty dotyczące wpisów trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie. Ministerstwo Sprawiedliwości ma następnie 30 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu co do wpisu. Informujemy, iż dotychczas praktyką w takich sytuacjach było wcześniejsze oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do sprzeciwu. ORA w Warszawie wyraża nadzieję, iż tym razem będzie podobnie. Po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Sprawiedliwości dziekan ORA w Warszawie będzie niezwłocznie wyznaczał najbliższe możliwe terminy ślubowań w siedzibie ORA w Warszawie.

Informujemy także, iż kolejne posiedzenie ORA w Warszawie odbędzie się w środę 26 sierpnia br. Wnioski o wpisy na listę adwokatów na tym posiedzeniu należy składać do biura ORA w Warszawie najpóźniej do poniedziałku 24 sierpnia br. do godz. 12.00.

Pierwsze ślubowania odbędą się już we wrześniu br. Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z uniemożliwieniem uczestnictwa osób towarzyszących w ślubowaniu w trybie przyspieszonym podyktowane są tylko i wyłącznie troską o zdrowie ślubujących, ich bliskich oraz pracowników Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.