31.05.2021 / Wiadomości

Ankieta Komisji Europejskiej dotycząca ochrony osób dorosłych szczególnie wrażliwych – zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu

Informujemy, iż Milieu Consulting w Brukseli prowadzi badanie w imieniu Komisji Europejskiej (DG JUST), którego celem jest ocena głównych trudności prawnych i praktycznych wyzwań we współpracy w ramach Unii Europejskiej, w dziedzinie ochrony osób dorosłych szczególnie wrażliwych. W ramach tych wysiłków zespół badawczy Milieu dociera do zainteresowanych stron w całej Unii Europejskiej, aby lepiej zrozumieć krajowe regulacje prawne i rzeczywiste doświadczenie we współpracy Unii Europejskiej w tej dziedzinie. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/vulnerable_adults_practitioners

Ankietę można wypełnić do dnia 4 czerwca 2021 r.