Rozstrzygnięcie konkursu dla aplikantów adwokackich – Spory budowlane w orzecznictwie SN

W dniu 12 maja został przeprowadzony on-line finał trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu dla aplikantów pn. „Spory budowlane w orzecznictwie SN”. 

Mimo kolejnego, trudnego z powodu pandemii roku, do konkursu zgłosiło się ponad 50 aplikantów adwokackich i radcowskich z całego kraju, z ośrodków w: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Zielonej Górze, Toruniu, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Szczecinie i Katowicach.

Najwięcej glos wpłynęło od aplikantów I roku. Najczęściej komentowany był wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2019 r. I CSK 477/18 dotyczący roszczeń przysługujących wykonawcy w przypadku gdy był gotów do wykonywania robót budowlanych, ale doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora.

Serdecznie gratulujemy wszystkich laureatom, a w szczególności aplikantkom adwokackim Warszawskiej Rady:

I miejsce: Dominika Bielska – aplikantka adwokacka drugiego roku z Warszawy

IV miejsce: Małgorzata Chlebicz – aplikantka adwokacka pierwszego roku z Warszawy

VII miejsce: Karolina Gęsina – aplikantka adwokacka pierwszego roku z Warszawy