04.09.2020 / Wiadomości

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 43/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

Poniżej publikujemy aneks nr 2 do Zarządzenia nr 43/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dotyczący dalszych zasad organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz zasad rozpoznawania spraw w stanie epidemii z powodu Covid-19.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 43/20