Odwołanie zebrań: adwokatów niewykonujących zawodu i emerytów i rencistów niewykonujących zawodu

Mając na uwadze jednogłośnie przyjęte stanowisko ORA w Warszawie, rekomendujące odwołanie zebrań: adwokatów niewykonujących zawodu i emerytów i rencistów niewykonujących zawodu w związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego  – informujemy, iż Dziekan ORA w Warszawie wydał dzisiaj, tj. 4 września br. zarządzenie o odwołaniu w/w zebrań.

Stanowisko ORA w Warszawie z dnia 3 września br.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – w związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego wyrażonym w piśmie do Naczelnej Rady Adwokackiej, z którego wynika, że na gruncie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyłączenie ograniczenia zebrania do 150 osób nie obowiązuje Izby Adwokackiej – rekomenduje Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odwołanie zebrań adwokatów niewykonujących zawodu mających dokonywać wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby.

Zarządzenie Dziekana o odwołaniu zebrania