03.03.2021 / Wiadomości

Aktualne zarządzenia Sądów na dzień 2 marca 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zarządzeniami Sądów.

Zarządzenie nr 17/2021 wraz z aneksem nr 3 do Zarządzenia Nr 43/200 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie:

Zarządzenie Nr 13/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie: