11.03.2019 / Wiadomości

Adw. Anna Mazurczak Kobietą Adwokatury 2018

8 marca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie ogłoszono wyniki II edycji konkursu Kobieta Adwokatury. Została nią adw. Anna Mazurczak. Kapituła wyróżniła także adw. Monikę Sokołowską i adw. Beatę Bieniek-Wierę.

Adw. Monika Mazurczak zajmuje się m.in. ochroną praw osób LGBT. W 2018 roku odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i założyła własną kancelarię, w której udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom, a w szczególności wspiera osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

Serdecznie gratulujemy!