11.03.2019 / Wiadomości

Relacja z XXIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

W dniach 8-10 marca 2019 r. w Toruniu, odbyło się XXIV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Prezesem na kolejną kadencję został sędzia Krystian Markiewicz. Delegaci na zebraniu wyrazili chęć jeszcze większego podkreślenia niezależności sądów od polityków. – Dziś wysyłamy sygnał do wszystkich stron sceny politycznej sądy będą od Was niezależne. Będziemy ich bronić nawet wbrew Waszym usiłowaniom wpływu na wyroki. – powiedział Krystian Markiewicz.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar apelował m.in. o poszanowanie tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych.

W zebraniu wzięli udział dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela. Dziekan ORA w swojej przemowie podziękował środowisku sędziów za konsekwentne poszanowanie uniwersalnych wartości prawa i niezawisłości sądów. – Nie ma mowy o prawie bez sądu, nie ma mowy o ochronie i realizacji proceduralnego aspektu każdego z praw i wolności, jeżeli zabraknie nie tylko niezależności sądownictwa, ale innej ważnej konstytucyjnej wartości – tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych. Apeluję o respektowanie i poszanowanie tej tajemnicy. Apeluję o zrozumienie, że tak jak dla Państwa niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska jest sacrum zawodowym, tak dla nas, adwokatów i radców prawnych, nie ma mowy o efektywnym służeniu obywatelom bez tajemnicy zawodowej. – mówił dziekan ORA w Warszawie. 

W skład nowego zarządu, obok Krystiana Markiewicza, wybrano sędziów: Tomasza Marczyńskiego, Dorotę Zabłudowską, Joannę Hetnarowicz-Sikorę, Wojciecha Buchajczuka, Bartłomieja Przymusińskiego, Arkadiusza Tomczaka, Tomasza Zawiślaka, Małgorzatę Stanek, Kamila Jarockiego. 

Siedmiu członków stowarzyszenia otrzymało Honorowe Odznaki Iustitii: Monika Ciemięga, Monika Frąckowiak, Piotr Gąciarek, Marta Kożuchowska-Warywoda, Bartłomiej Starosta, Marta Szczocarz-Krysiak, Dorota Zabłudowska. Obywatelską Nagrodą wyróżniono sędziego Igora Tuleyę.