03.06.2019 / Wiadomości

1 czerwca br. odbył się w Poznaniu II Kongres Prawników Polskich

1 czerwca 2019r. odbył się w Poznaniu II Kongres Prawników Polskich. Organizatorami byli: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes NRA adw. Jacek Trela, goście specjalni: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich dr. Adam Bodnar,, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Cywilnej SN sędzia Dariusz Zawistowski, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, sędzi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Wojciech Hermeliński, prezes Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wiceprezes CCBE James MacGuill, przedstawiciel Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na rzecz Wolności oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W wydarzeniu Okręgową Radę Adwokacką reprezentował dziekan adw. Mikołaj Pietrzak, w swojej przemowie poruszył temat tajemnicy adwokackiej:

„Należy nieustannie przypominać, że tajemnica adwokacka to nie jest przywilej adwokatów, ale nasz obowiązek, a przede wszystkim to gwarancja praw i wolności obywatelskich. Byłoby dobrze gdyby takie przekonanie wybrzmiewało również w orzeczeniach sądów, które rozpoznają wnioski o zwolnienie z tajemnicy zawodowej (…) Tak jak adwokaci dają się pokroić za niezależność sądów, niezawisłość sędziów i trójpodział władzy, tak oczekujemy od sędziów, że dadzą się pokroić za tajemnicę adwokacką.”

Głos zabrała również członkini warszawskiej Izby adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, która mówiła o postępowaniach dyscyplinarnych.