Bar European Group Conference w Gdańsku pt. „The EU and the UK: solidarity – past, present and future?”

W konferencji wzięli udział najważniejsi przedstawiciele angielskich barristers, głównych Chambers, praktykujący w obszarze EU law: Brick Court Chambers, Blackstone Chambers, Monckton Chambers, London and Matrix Chamber. Stronę polską reprezentował adw. dr Kamil Szmid wspólnie z adw. Marcinem Piechockim, adw. Tomaszem Wardyńskim oraz adw. Małgorzatą Modzelewską , prof. dr hab. Stanisławem Piątkiem oraz dr hab. Agnieszką Frąckowiak.

W znaczniej mierze, konferencja była rzeczywiście poświęcona zagadnieniom praktyki prawa ochrony konkurencji. Co ciekawe, praktyka ta jest znacznie lepiej rozwinięta w krajach unijnych (starej Unii) niż w Polsce. Świadczy o tym między innymi liczba sprawa obecnie wniesionych a nawet prawomocnie już rozstrzygniętych spraw, na bazie ustaw implementujących Dyrektywę 2014/104, podczas gdy w Polsce nie doszło jeszcze do wydania żadnego prawomocnego rozstrzygnięcia w tym zakresie a nawet nie słychać o jakimkolwiek postępowaniu o obszarze prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem przygotowania organizatorów oraz znajomości polskiej historii. The Rt. Hon. Lord Lloyd-Jones wygłosił referat nt. Historii miasta Gdańsk i roli jaką pełnił w walce o polską niepodległość. Co ciekawe, najważniejszym aktorem tej wypowiedzi, stał się Ignacy Paderewski, postrzegany przez Brytyjczyków jako główny negocjator Traktatu Wersalskiego.

W konferencji wzięli udział także Advocate General – Eleanor Sharpston, Quenn Counsel, a także sędzia ECJ Edwards, Timothy Pitt-Pane, Queen Counsel, Barbara Dohmann Queen Cousel, Philip Mose, Queen Counsel and Sir Stephen Richards, Sir Patrick Elias and Lord Justice Green, Mr. Justice Barling (Chancery Division, High Court of England and Wales, Queen Counsel, President of the Competition Appeal Tribunal). W tym zacnym gronie Sekcje Praktyków Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.