19.10.2018 / Aktualności

Ważna konferencja ONZ „Prawa człowieka w Polsce” już 24 października br.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie we współpracy z ELSA Poland oraz AIESEC in Poland zaprasza na konferencję „Prawa człowieka w Polsce” organizowaną z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz obchodów Dnia ONZ w Polsce.

Konferencja to okazja do dyskusji na temat znaczenia praw człowieka, ich przestrzegania w Polsce oraz wyzwań na przyszłość. Wśród zaproszonych mówców są przedstawiciele organizacji rządowych, pozarządowych i obrońcy praw człowieka. Gościem specjalnym będzie Birgit Van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę.

Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia na Facebooku.

W ramach konferencji zapraszamy na pięć paneli dyskusyjnych:

9:00 – 10:00 rejestracja 

Uroczyste otwarcie:
🕛 (10:00 – 10:30)

🔹Birgit Van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę
🔹Wiceminister Piotr Wawrzyk, Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

WPROWADZENIE – Geneza praw człowieka, prawa człowieka w Polsce – sukcesy i wyzwania
🔹dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

1⃣ PRAWA KOBIET W POLSCE 
🕛 (10:30 – 11:10)

🔹Birgit Van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę
🔹Martyna Wojciechowska, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, podróżniczka, autorka wielu książek oraz przyjaciółka ONZ i orędowniczka praw człowieka.
🔹Urszula Nowakowska, Prezes, Centrum Praw Kobiet
🔸Moderator – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

2⃣ PRAWA MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW W POLSCE 
🕛 (11:10 – 11:50) 

🔹Maria Pamula, Specjalista ds. Ochrony Prawnej Uchodźców, Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, UNHCR-Polska
🔹Anna Rostocka, Dyrektor Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)
🔹Piotr Bystrianin, Prezes Zarządu w Fundacji Ocalenie
🔸Moderator – Rafał Kostrzyński, rzecznik Polskiego Przedstawicielstwa Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, UNHCR-Polska

przerwa: 11:50 – 12.20 

3⃣ PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE 
🕛 (12:20-13:00)

🔹Birgit Van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę
🔹Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
🔹Jasiek Mela, Prezes fundacji ‘Poza Horyzonty’
🔸Moderator – Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie

4⃣ PRAWA OSÓB MŁODYCH W POLSCE 
🕛 (13:00 – 13:50)

🔹Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka IV i V kadencji, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.
🔹Agata Bednarek, Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations AIESEC Polska
🔹Kamil Baran, Prezes ELSA Poland
🔹Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska
🔹Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
🔸Moderator – Karina Rathman, Asystent ds. Informacji Publicznej, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

5⃣ PRAWA OSÓB LGBT W POLSCE 
🕛 (13:50 – 14:50)

🔹 Birgit Van Hout, Przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę
🔹Krystian Legierski, adwokat, działacz na rzecz LGBT
🔹mec. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii
🔹Julia Kamińska, aktorka, scenarzystka, wokalistka, ambasadorka Kampanii Przeciw Homofobii
🔹Bartosz Staszewski, reżyser, aktywista LGBT
🔸Moderator – Piotr Grabarczyk, dziennikarz

Wstęp na konferencję jest wolny.

Konferencja będzie tłumaczona na język polski i angielski oraz migowy. 

Konferencja będzie transmitowana na żywo na Facebooku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Karina Rathman, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, 22 8255784, rathman@un.org

Pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach”. Właśnie dlatego 10 grudnia 1948 r. społeczność międzynarodowa zobowiązała się chronić godność i zapewnić sprawiedliwość każdemu człowiekowi, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice. Deklaracja jest fundamentem i źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Potwierdza, że podstawowym obowiązkiem Państwa jest propagowanie takich standardów życia, które pozwalają nam korzystać z naszej godności i równości w warunkach swobody i wolności.

Musimy bronić swoich praw i praw innych ludzi. Stać na to każdego z nas. Możemy na co dzień podejmować działania i opowiedzieć się za prawami chroniącymi nas wszystkich, za człowieczeństwem i dobrem wszystkich ludzi.