Warszawska Palestra pod rękę ze współczesną sztuką – dyskusja i udział w wystawie „Chagall” w Muzeum Narodowym

W dniu 14 czerwca br. w Muzeum Narodowym w Warszawie Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Muzeum Narodowego zorganizowała dyskusję „Przyjemność, Mecenat czy Inwestycja? O powodach obcowania ze sztuka współczesną”. Wydarzeniu towarzyszyło oprowadzanie po wystawie czasowej „Chagall”.

Prowadzącym Konferencję był Michał Suchora (członek Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego), który zaprosił do dyskusji naszego Izbowego kolegę Adw. Tomasza Chmala (prywatnie kolekcjonera sztuki), Dorotę Roessler z Kancelarii DWF (fundatorkę nowopowstałej Fundacji Muzeum Warszawy), Kamilę Bondar (Prezeskę Fundacji Sztuki Polskiej Banku ING) oraz Katarzynę Wąs (Art Advisorkę).

Dyskusja dotyczyła powodów obcowania ze sztuka współczesną. Goście opowiadali o swoich początkach pasjonowania się sztuką, co było dla nich inspiracja do rozpoczęcia takiej przygody oraz podpowiadali zainteresowanym od czego najlepiej zacząć tworzenie własnych kolekcji. Dyskutowano także o tym jakie znacznie ma sztuka w kancelariach prawnych. Wiele kancelarii może się dziś pochwalić swoimi ciekawymi zbiorami.

Spotkaniu towarzyszyło oprowadzanie po wystawie czasowej „Chagall”, która stanowi zbiór kilkunastu prac Marca Chagalla zakupionych do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z kolekcji rodziny malarza.

Po wydarzeniu osoby uczestniczące spotkały się na poczęstunku i lampce wina, gdzie jeszcze przez dłuższy czas toczyły się rozmowy związane z tematyką spotkania, a także była możliwość osobistego spotkania panelistów. Wino ufundowało Stowarzyszenie „Bezapelacyjni”, którego celem jest promocja i rozwój polskiego winiarstwa. Jak widać „apelacja” to nie tylko procesowy środek odwoławczy, ale tym mianem określa się także obszary uprawiania winorośli i gatunki wina.

W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie reprezentowali adw. Andrzej Orliński oraz adw. Agata Rewerska. Pomysłodawczyniami tego wyjątkowego wydarzenia były adw. Karolina Wolff-Leśnodorska oraz adw. Marcjanna Dębska, które w planach mają następne spotkania warszawskiej Palestry ze sztuką. Na ich ręce kierujemy podziękowania dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego oraz Dyrekcji Muzeum, która udostępniła nam swoje wyjątkowe wnętrze i które wsparły wydarzenie pod kątem organizacyjnym. Ze strony Komisji wydarzenie i zapisy koordynowała adw. Maria Kozłowska.

Galeria ze zdjęciami w linku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4943152649129891

adw. Monika Rajska
Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu