24.02.2022 / Wiadomości

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie solidarności z Ukrainą przyjęte przez aklamację

Poniżej publikujemy przyjęte dzisiaj przez aklamację stanowisko ORA w Warszawie w sprawie solidarności z Ukrainą.

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 24 lutego 2022 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
 2. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 3. Jakub Bartosiak
 4. dr Łukasz Chojniak
 5. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 6. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 7. Jakub Jacyna – Sekretarz
 8. Tomasz Korczyński
 9. Andrzej Orliński
 10. Agata Rewerska
 11. dr Kamil Szmid

podjęła przez aklamację następujące stanowisko:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim wobec dokonanej przez wojska Federacji Rosyjskiej zbrodniczej agresji, stanowiącej rażące pogwałcenia prawa międzynarodowego i zawartych na jego podstawie pokojowych porozumień.

Szczególne wyrazy troski kierujemy do ukraińskich adwokatów i obrońców praw człowieka.

Dziękujemy adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy już w tej chwili zapewniają pomoc prawną dla przybywających do Polski obywateli Ukrainy oraz apelujemy do pozostałych adwokatów i aplikantów o włączenie się we wsparcie prawne i humanitarne dla osób dotkniętych działaniami wojennymi.


Wersja ukraińska stanowiska

 

Окружна Рада Адвокатів у Варшаві в

складі:

 1. адвокат Міколай Пєтшак – декан
 2. адвокат д-р габ. Збігнєв Банащик
 3. адвокат Якуб Бартосіак
 4. адвокат д-р Лукаш Хойняк
 5. адвокат Анна Чепковска-Рутковска – казначей
 6. адвокат д-р Катажина Гайовнічек-Прушиньска – заступник декана
 7. адвокат Якуб Яцина – секретар
 8. адвокат Томаш Корчиньскі
 9. адвокат Анджей Орліньскі
 10. адвокат Агата Реверска
 11. адвокат д-р Каміль Шмід

шляхом акламації зайняла таку позицію:

Окружна рада адвокатів у Варшаві висловлює свою солідарність з українським народом щодо злочинної агресії, вчиненої збройними силами Російської Федерації, яка є грубим порушенням міжнародного права та укладених на його основі мирних угод.

Ми висловлюємо особливу стурбованість українським адвокатам та правозахисникам.

Висловлюємо подяку адвокатам та адвокатським стажистам, котрі вже надають юридичну допомогу громадянам України, які прибувають до Польщі, а також закликаємо інших адвокатів та адвокатських стажистів приєднатися до правової та гуманітарної підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій.