16.03.2022 / Wiadomości

Szkolenie z LEX-a dla aplikantów 1. roku szkolenia

W imieniu wydawnictwa Wolters Kluwer zapraszamy na szkolenie dla aplikantów 1. roku szkolenia, którzy zapisali się na roczne dostępy do SIP LEX APLIKANT. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak sprawnie przygotować research, z wykorzystaniem wszystkich narzędzi dostępnych w LEX. Zaprezentowane będą Państwu możliwości szybkiego śledzenia zmian przepisów z uwzględnieniem analizy przepisów intertemporalnych oraz prac na poziomie legislacyjnym. Trener pokaże także co może za nas „zrobić LEX”, czyli jak zautomatyzować niektóre zadania. Zaprezentuje również możliwości sprawnego działania z wykorzystaniem chmury dostępnej w systemie LEX.

Data 22.03.2022 r.,  godz. 18:00

Przewidywany czas szkolenia: ok 90 minut.

W przypadku pytań przed szkoleniem prosimy o kontakt z Panem Marcinem Gajewskim, email: Marcin.Gajewski@wolterskluwer.com

link bezpośredni do spotkania w aplikacji TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlNDk1NTItNDViNi00MTQ3LWFlNDEtYWI5MjZhN2FlMDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ac76c91-e7f1-41ff-a89c-3553b2da2c17%22%2c%22Oid%22%3a%220f357f85-2277-4d95-9b76-a1c2a4cba62f%22%7d

Szkolenie poprowadzi Pani Aleksander Kurdziel, Trener Wewnętrzny, Dział Szkoleń Produktowych

Adw. Ewa Bojanowska, Kierownik Szkolenia

Adw. Monika Rajska, Koordynator Projektu