Spotkanie z Samorządem Aplikantów

7 marca br. odbyło się spotkanie Dziekana i Wicedziekan ds. Szkolenia Aplikantów z przedstawicielami ustępującego oraz nowo wybranego Samorządu Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie. Pan Dziekan przekazał gratulacje dla nowo wybranych osób, a także serdecznie podziękował apl. adw. Justynie Łusiak i Klaudii Rynkiewicz, ustępującym Starostkom III roku szkolenia, życząc im powodzenia na nadchodzącym egzaminie adwokackim.

Druga część spotkania miała charakter roboczy. Omówiono priorytety działania Samorządu Aplikantów w najbliższym roku. Przedstawiciele Samorządu Aplikantów oraz Dziekani zgodzili się, że jednym z najistotniejszych priorytetów jest w tej chwili umożliwienie budowania więzi pomiędzy aplikantami. Wszyscy mają świadomość, że w związku z okresem pandemii i zajęciami zdalnymi więzi te nie są tak silne, jak w przeszłości. Pani Dziekan Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska omówiła także dalsze plany związane ze zmianami w szkoleniu aplikantów. Umówiono kolejne spotkanie robocze.

Samorząd Aplikantów Adwokackich naszej Izby jest jednym z najbardziej aktywnych w Polsce. Jego działalność skupia się nie tylko na kwestiach organizacyjnych i związanych z integracją środowiska, ale aktywnie uczestniczy on w podejmowaniu wielu decyzji dotyczących aplikacji. Bieżące kontakty pomiędzy Samorządem Aplikantów, a dziekanami, pozwalają na wspólne wypracowywanie wielu istotnych inicjatyw, które na stałe wpisały się już w kalendarz życia naszej Izby.