Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie Sędziego Sądu Okręgowego Anny Ptaszek

Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie w sprawie Sędziego Sądu Okręgowego Anny Ptaszek. 

Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 18 marca 2022 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

  1. Mikołaj Pietrzak – Dziekan
  2. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
  3. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
  4. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
  5. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
  6. Jakub Jacyna – Sekretarz
  7. Tomasz Korczyński
  8. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan

w trybie obiegowym w dniu 18 marca 2022 r., podjęła jednogłośnie następujące stanowisko w sprawie przeniesienia Sędziego Sądu Okręgowego Anny Ptaszek:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie krytycznie ocenia przeniesienie Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Ptaszek do wydziału wykonawczego.

Decyzja ta, jest w ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wprost związana ze stosowaniem przez Panią Sędzię wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stanowi nieakceptowalną formę wywierania nacisku i zastraszania sędziów orzekających niezgodnie z oczekiwaniami władzy wykonawczej.