Konkurs na esej – nagrodą bezpłatny udział w konferencji AI in Criminal Justice

Od 19 do 20 maja 2022 r. w Warszawie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja Artificial Intelligence (AI) in Criminal Justice współorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z ERA – Academy of European Law. Na konferencji w roli prelegentów wystąpi wielu uznanych ekspertów z całej Europy, w tym adwokaci naszej Izby.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie ERA. (tutaj:  https://bit.ly/3uWM12n)

W konferencji bezpłatnie udział będzie mogło wziąć 10 osób, którzy wyłonieni zostaną w dedykowanym konkursie na krótki esej.

Możliwość bezpłatnego udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości uczestniczenia bezpłatnie w konferencji, będące aplikantami adwokackimi, adwokatami lub prawnikami zagranicznymi wpisanymi na listy Izby Adwokackiej w Warszawie zapraszamy do udziału w konkursie na zwięzły esej.

Aby wziąć w nim udział należy nie później niż do dnia 10 kwietnia do godziny 23:59:59 przesłać na adres mailowy: rzecznik.prasowy@ora-warszawa.com.pl krótki esej, nie dłuższy niż 6 500 znaków ze spacjami, w języku polskim, którego temat będzie nawiązywał do tematu konferencji.

Wraz z esejem (w treści maila) podać dane zgłoszeniowe do udziału w konferencji: imię, nazwisko, tytuł zawodowy (adwokat/aplikant/prawnik zagraniczny), adres mailowy oraz adres korespondencyjny. Uprzejmie prosimy nie umieszczać danych osobowych w pliku z esejem, ponieważ Komisja Konkursowa będzie oceniała nadesłane prace nie znając ich autorów.

Wszystkie zgłoszone eseje oceni Komisja Konkursowa w składzie:

adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;

adw. Aleksandra Iskra, Przewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii, jedna z prelegentek na Konferencji;

adw. Wojciech Bagiński, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą;

adw. Maria Kozłowska, Opiekun 3. Roku Szkolenia Aplikantów Adwokackich, jedna z organizatorek Konferencji.

Wyniki zostaną podane do wiadomości osób uczestniczących w Konkursie i do wiadomości publicznej do 18 kwietnia br. Autorki i autorzy dziesięciu najlepiej ocenionych esejów zostaną zaproszeni do nieodpłatnego uczestniczenia w Konferencji.