Podsumowanie pilotażowego mentoringu dla aplikantów

Od października 2021 r. realizowany był pilotażowy program mentoringowy dla aplikantów adwokackich naszej Izby. Program, który trwał 3 miesiące, został poprzedzony specjalistycznymi szkoleniami. 8 marca br. odbyło się podsumowanie programu z udziałem mentorów i koordynatorów programu.

Do udziału w programie w roli Mentees zaproszono 25 aplikantów naszej Izby, którzy w ubiegłym roku zdali egzamin na aplikację adwokacką z najwyższą ilością punktów, a w roli Mentorów wystąpiło 25 warszawskich adwokatek i adwokatów. Program miał za zadanie wesprzeć aplikantów-Mentees w nawiązaniu relacji z adwokatami-Mentorami z warszawskich kancelarii na etapie poprzedzającym rozpoczęcie odbywania szkolenia na aplikacji adwokackiej oraz zbudować celową i partnerską relację pomiędzy Mentorami, Mentees oraz koordynatorami programu ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej. Wszystko to w celu wspierania i umożliwienia rozwoju aplikantów.

Inicjatorką programu była Wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Ewaluacja programu zarówno ze strony Mentees, jaki i Mentorów wskazała jednoznacznie na potrzebę jego kontynuacji. Zyskał on pozytywne oceny obu zaangażowanych grup. Oceny uczestników wskazały, że był twórczy i inspirujący sposób budowania relacji pomiędzy aplikantami i adwokatami oraz wypracowywania modelowego charakteru takich relacji. Aplikanci wskazali że korzystanie przez nich z programu umożliwiło im zrozumienie różnic w wykonywaniu zawodu adwokata, cześć z nich pozyskała patronów i nawiązała współpracę zawodową.

Wobec pozytywnych ocen programu Wicedziekan  ORA w Warszawie zapowiedziała jego kontynuację jako stałego elementu poprzedzającego odbywanie aplikacji adwokackiej, skierowanego do możliwie szerokiego grona aplikantów kolejnego pierwszego roku szkolenia.