30.01.2020 / Sport

XXXVII Mistrzostwa Adwokatury w Narciarstwie – informacje dla Aplikantów w sprawie dofinansowania

Informujemy, że  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na wniosek Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu, przyznała aplikantom naszej izby dofinansowanie udziału w XXXVII Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury połączonych z konferencją szkoleniową, które odbędą się w dn. 28 lutego – 1 marca 2020 r. w Wiśle.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oraz opłacenie wpisowego w wysokości 449 zł. (tj. specjalna cena dla aplikantów pomniejszona o dofinansowanie w wysokości 250 zł od osoby w terminie do dn. 7 lutego 2020 r.).  Liczba miejsc z dofinansowaniem jest ograniczona i decydować będzie kolejność wpłat.

Więcej informacji o dofinansowaniu można uzyskać u Wiceprzewodniczącej Samorządu: apl. adw. Magdaleny Szudlarek – Nowak, email: szkidlarkowna@gmail.com do której należy kierować wnioski mailowe o dofinansowanie wraz z przedstawieniem dowodu wpłaty.

Formularz Zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie ORA Katowice:

http://www.adwokatura.katowice.pl/z-naszej-izby-szczegoly/items/xxxvii-mistrzostw-narciarskich-adwokatury.html