08.08.2019 / Sport

II Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Klub Rowerowy Adwokatury Polskiej mają zaszczyt zaprosić wszystkich Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi na , które odbędą się w miejscowości Lubenia w ramach Dakar Toyota MTB Lubenia w dniu 8 września 2019 roku.

Jednocześnie zawracamy się z prośbą o umieszczenie przesłanego zaproszenia na Państwa stronach internetowych,  ewentualnie o przesłanie do wiadomości członkom Państwa Izby. 

Szczegóły: Z A P R O S Z E N I E Lubenia 2019

Serdecznie zapraszamy!

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

adw. dr Piotr Blajer

Prezes Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej

adw. Cezary Lipko