Wiadomości
12.08.2019 / Wiadomości

7 sierpnia br. podpisano Konwencję Singapurską

Przez ostatnie 5 lat komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego UNCITRAL pracowała nad dokumentem mającym na celu zwiększenie wiarygodności ugód mediacyjnych w obrocie międzynarodowym i sprawniejszy przebieg postępowań o charakterze polubownym przy rozwiązywaniu sporów powstałych w związku z wykonywaniem międzynarodowych umów handlowych.

26 czerwca 2019r. UNCITRAL zatwierdził ostateczny projekt Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowych umowach ugodowych rozwiązywanych przez mediację. Konwencja Singapurska została podpisana uroczyście 7 sierpnia 2019 r. Wejdzie ona w życie sześć miesięcy po jej ratyfikacji przez co najmniej trzy państwa członkowskie ONZ. Konwencję pierwszego dnia podpisało 46 z około 70 państwu reprezentowanych na ceremonii w Singapurze (w gronie tych państw nie ma Polski).

Jest to najwyższa w historii liczba sygnatariuszy konwencji ONZ przystępujących już pierwszego dnia do wspólnej regulacji handlu międzynarodowego oraz potężne narzędzie promujące i popierające mediacyjne rozwiązywanie prywatnych sporów międzynarodowych.