Projekty Uchwał na Zgromadzenie Izby

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy projekty uchwał na Zgromadzenie Izby w dniu 21 maja 2022 r. Ponadto publikujemy wykaz osób zgłoszonych, jako kandydaci do Prezydium Zgromadzenia oraz Komisji Zgromadzenia.

Dodatkowo informujemy, że Biuro Prasowe opracowało graficzne podsumowanie Sprawozdania z Działalności Organów Izby Adwokackiej w Warszawie w roku 2021. Mamy nadzieję, że będzie ono Państwu pomocne.

ZGŁOSZONE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZGROMADZENIE:

1. Projekt uchwały w sprawie niezależności Adwokatury – zgłoszony przez adw. Aleksandra Krysztofowicza z upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
2. Projekt uchwały w sprawie doręczeń dokonywanych przez Portal Informacyjny – zgłoszony przez adw. Aleksandra Krysztofowicza z upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
3. Projekt uchwały w sprawie poparcia dla przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej – zgłoszony przez adw. Macieja Marka Kamińskiego

WYKAZ KANDYDATÓW DO SKŁADU KOMISJI I ZGROMADZENIA

GRAFICZNE PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW IZBY