02.06.2022 / Wiadomości

Projekt regulaminu wykonywania zawodu i zmian w etyce – ruszyły konsultacje środowiskowe

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do konsultacji środowiskowych projekty nowego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach oraz zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, a także projekt uchwały regulującej wykonywanie przez adwokatów obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Konsultacje środowiskowe potrwają do 30 czerwca 2022 r. W tym terminie można zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian na adres: konsultacje@nra.pl

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w dyskusję nad zmianami tak istotnie związanymi z wykonywaniem zawodu adwokata.

PROJEKT NOWEGO REGULAMINU WYKONYWANIA ZAWODU

PROJEKT ZMIAN W KODEKSIE ETYKI ADWOKACKIEJ

PROJEKT UCHWAŁY AML