Komunikat organizacyjny w związku z egzaminem adwokackim 2022 roku

Szanowni Państwo,

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że jest w stałym kontakcie zarówno z Ministerstwem Sprawiedliwości, jak i organizatorem po stronie PTAK EXPO w Nadarzynie, w którym zgodnie z planem ma odbywać się tegoroczny egzamin adwokacki.

Według informacji uzyskanych od PTAK EXPO na dzień dzisiejszy organizacja egzaminu w planowanym miejscu i terminie nie jest zagrożona. W szczególności należy podkreślić, że egzamin ma odbywać się w halach, które nie zostały przeznaczone na potrzeby udzielania pomocy uchodźcom. Organizator zapewni także odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

Dalsze szczegóły organizacyjne będą komunikowane niezwłocznie po ich ustaleniu.

adw. Grzegorz Kukowka

Rzecznik Prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie