21.03.2024 / Wiadomości

Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny dla aplikantów oraz studentów i absolwentów wydziałów prawa

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Sekcjami Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie oraz Działem Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz Komisją Aplikacji OIRP w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2024 roku.

Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Uczestnikami turnieju mogą być:

 • aplikanci adwokaccy;
 • aplikanci radcowscy;
 • studenci 4-5 roku studiów prawniczych;
 • absolwenci wydziałów prawa do ukończenia 28 roku życia (na dzień zgłoszenia), którzy uzyskali tytuł magistra prawa i nie posiadają uprawnień zawodowych (na dzień rozgrywek półfinałowych i finałowych);
 • pracownicy Prokuratorii Generalnej spełniający jedno z ww. kryteriów, a także referendarze PGRP.

Uczestnicy zgłaszają swój udział jako 3-osobowa drużyna, przesyłając formularz rejestracyjny, na adres turniej@prokuratoria.gov.pl , do 14 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowy harmonogram:

a) zgłaszanie drużyn – do 14 kwietnia 2024 r.;
b) publikacja kazusu – do 15 kwietnia 2024 r.;
c) nadsyłanie prac pisemnych – do 29 kwietnia 2024 r.;
d) ogłoszenie wyników kwalifikacji – do 10 maja 2024 r.;
e) półfinał i finał – 18 maja 2024

Przebieg konkursu:

 • Praca pisemna – m.in. analiza sytuacji negocjacyjnej wybranej strony w kazusie – kwalifikacja do rozgrywek półfinałowych;
 • Rozgrywki półfinałowe i finałowe (przeprowadzone w ciągu jednego dnia) – symulacja negocjacji.

Nagrody:

 • 1 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 9.000 zł dla drużyny, tj. po 3.000 zł dla każdego z członków drużyny oraz nagrody książkowe
 • 2 miejsce – nagroda pieniężna w kwocie 6.000 zł dla drużyny, tj. po 2.000 zł dla każdego z członków drużyny oraz nagrody książkowe
 • Pozostałe drużyny zakwalifikowane do rozgrywki półfinałowej są laureatami turnieju i otrzymują nagrody książkowe.
 • Organizatorzy mogą ponadto przyznać indywidualne wyróżnienia dla członków drużyn zakwalifikowanych do rozgrywki półfinałowej.

Dalsze informacje:

Szczegółowe warunki udziału w turnieju określa regulamin opublikowany poniżej.

Wszelkie pytanie prosimy o kierowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: turniej@prokuratoria.gov.pl

Pliki do pobrania: