04.02.2022 / Wiadomości

Konkurs YOUNG LAWYERS CONTEST (YLC) – 3 edycja

ERA, CCBECouncil of Bars and Law Societies of Europe, Barreau de Paris, Slovenská Advokátska Komora, Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona wraz Izbą Adwokacką w Warszawie organizują YOUNG LAWYERS CONTEST (YLC) – 3 edycja.

Jest to międzynarodowy Konkurs adresowany do aplikantów adwokackich z krajów Unii Europejskiej. Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie YLC: https://younglawyerscontest.eu/ oraz w broszurze.

Celem konkursu jest umożliwienie poznania się i współpracy młodych, europejskich prawników w trakcie szkolenia/aplikacji, tak aby umożliwić im dzielenie się wspólnymi wartościami i wymianę nowych doświadczeń, a także omawianie nowych perspektyw w interesujących ich obszarach prawa.

W trzeciej edycji weźmie udział kilkudziesięciu aplikantów z Unii Europejskiej, którzy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły. 

Opis Young Lawyers Contest

Konkurs składa się z 3 etapów, z czego pierwszy etap odbywa się zdalnie:

  1. pisemnego – zespoły będą miały 2 tygodnie (od 15 marca do 15 maja 2022) na przygotowanie pisemnego raportu na wskazany temat związany z prawem europejskim;
  2. ustne pół finały – zespoły zmierzą się podczas pół finałów, które odbędą się w trzech terminach w trzech miastach (każdy zespół zostanie przydzielony przez organizatorów do jednego terminu) i będą polegały na ustnej prezentacji ww. raportów:
  • 7 czerwca, Warszawa
  • 10 czerwca, Bratysława
  • 13 czerwca, Barcelona
  1. ustnego Finału – dwie najlepsze drużyny zmierzą się w ustnej debacie opartej na formule moot court w dniach 10-12 października 2022 w Trewirze w siedzibie ERA oraz w Luxemburgu w siedzibie Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej. 

Termin rejestracji upływa 10 lutego 2022 (rejestracja bezpośrednio przez formularz: ERA Application (european.law)).  W kategorii „Organisation” należy wskazać the Warsaw Bar Association / Izba Adwokacka w Warszawie.

Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. 

Koszty:

Koszt zakwaterowania podczas półfinałów i finału jest finansowany przez organizatorów w ramach przyznanego grantu w ramach Justice Programme EU 2021-2024. Natomiast koszt przelotu na miejsce półfinału i finału jest refinansowany przez ERA do wskazanej kwoty. Szczegóły na stronie YLC.

Kosz opłaty rejestracyjnej wynosi 170 euro.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie udzieli dofinansowania połowy wysokości opłaty rejestracyjnej maksymalnie pięciu aplikantom, którzy dostaną się do konkursu (decyduje kolejność zgłoszeń). Przed przesłaniem formularza rejestracyjnego prosimy o przesłanie wiadomości e-mailowej na adres: maria.kozlowska@ora-warszawa.com.pl w tytule wskazując „Young Lawyers Contest 2022”. 

Szczegółowe informacje: Brochure_YLC_2022

Zachęcamy do udziału w Konkursie!

adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan ORA w Warszawie; 

adw. Ewa Bojanowska – Kierownik Szkolenia, 

adw. Maria Kozłowska – opiekun 3 roku, 

adw. Wojciech Bagiński – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą; 

adw. Łukasz Lasek – partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.