08.07.2022 / Wiadomości

Konkurs na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje. Wojna i konflikty zbrojne”

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA już po raz drugi serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na esej „Adwokatka, która mnie inspiruje. Wojna i konflikty zbrojne”.

Konkurs kierowany jest do wszystkich prawników i prawniczek – aplikantów i aplikantek adwokackich oraz adwokatów i adwokatek wpisanych na listę adwokatów, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma na celu wskazanie, jakie adwokatki inspirują codzienną pracą, ze szczególnym uwzględnieniem roli adwokatki w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Skala pomocy udzielnej uchodźcom przez adwokatki jest nie do oszacowania. Oprócz pomocy prawnej, udzielają one również wsparcia w kolejnych dniach życia na uchodźctwie, a także organizują akcje pomocy materialnej. Praca dotyczyć może także kobiet Adwokatury, które w naszej Ojczyźnie doświadczyły wojny w przeszłości. Esej może dotyczyć adwokatek znanych osobiście uczestnikom lub uczestniczkom, pełniących funkcję patronek, współpracowniczek, koleżanek, ale także adwokatek nieznanych osobiście.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia  16 sierpnia 2022 r. na adres dzial.osobowy@nra.pl wysłać esej wraz z ze zdjęciem w formacie jpg oraz podpisanym formularzem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, w tym wymogi dotyczące pracy konkursowej, znajdują się w regulaminie.

Konkurs ten jest częścią projektu Adwokackie HERstorie, a jego zwieńczeniem będzie udział w konferencji, której termin podamy w kolejnej korespondencji.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną odczytane podczas konferencji „Adwokackie HERstorie” i opublikowane. \

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu