08.07.2022 /

Zmarł Śp. Adw. Andrzej Trypens

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 6 lipca 2022 r. zmarł

ŚP

 Adwokat

 Andrzej Trypens

 Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

w latach 1960-1963 Aplikant Izby Adwokackiej w Warszawie

w  latach 1964-1976  Członek Zespołu Adwokackiego Nr 18 w Warszawie,

w latach 1976-1991 Kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 18 w Warszawie,

w latach 1992-2016 wykonywał zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej
w Warszawie.

W latach:

 1986-1989 – Skarbnik ORA w Warszawie,

1989-1995 – Skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej,

1995-1998 – Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej,

1989-1991 – Członek Społecznej Komisji Pojednawczej ORA w Warszawie,

1964-1970 – Członek Komisji Pracy Kulturalnej ORA w Warszawie,

1964-1967 – Członek Komisji Pracy Społecznej ORA w Warszawie,

1967-1970 – Członek Komisji Socjalno-Bytowej ORA w Warszawie,

1989-1992 – Członek Komisji d/s Opracowania wniosków na Krajowy Zjazd Adwokatury

1970-1983 – Członek Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA,

1976-1979 – Członek Komisji Informacyjno-Finansowej NRA,

Członek Zespołu Wizytatorów ORA w Warszawie

Członek Komisji ds. Polityki Kadrowej NRA

Członek Zespołu ds. Opiniowania Projektów w pracach Komisji i Zespołów NRA,

Członek Komisji ds. Współpracy z Adwokaturą Izraelską przy NRA.

 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,

Medalem 70-lecia  Adwokatury Polskiej
oraz  odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym”.

 

Wspaniały Kolega, Człowiek prawy i życzliwy ludziom.

 Cześć Jego pamięci.

 

 Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 12:00
w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach,

 po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu miejscowym.