Wykład on-line: Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej z Hadze w dniu 25.10.1980 r. – 21.05 br.

W dniach 19 – 21.05.2021 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Child in Migration: Status and Identity”, której współorganizatorami są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Izba Adwokacka w Zielonej Górze.

W ramach konferencji 21.05.2021 o godz. 15:00 odbędzie się wykład adwokata dra Marcina Białeckiego (UKSW):„Postępowanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej z Hadze w dniu 25.10.1980 roku”, przy użyciu platformy Zoom.

Wykład będzie trwał 2 godziny. Za udział w wykładzie każdy uczestnik otrzyma 3 punkty KDZ.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie proszone są o maila do dnia 19 maja br. na adres biuro.prasowe@ora-warszawa.com.pl w celu dokonania zgłoszenia i otrzymania linka z dostępem do wykładu.