Zakończyły się Wiosenne Repetytoria przed egzaminem adwokackim. Aplikant(k)om życzymy powiedzenia!

W czwartek zakończyły się Wiosenne Repetytoria „Ostatni dzwonek” prowadzone online od lutego dla aplikantów adwokackich przygotowujących się do egzaminu zawodowego.

Od 2019 roku został wprowadzony nowy system prowadzenia zajęć repetytoryjnych, który od tamtej pory jest co roku rozwijany i ulepszany. W tym roku repetytoria obejmowały symulację egzaminu oraz 158 jednostek godzinowych (tj. ok. 120  godzin zegarowych) zajęć, w tym:

  • 4 sobotnie wykłady wprowadzające przeprowadzone w lutym;
  • 136 jednostek godzinowych wykładów i warsztatów z wszystkich pięciu przedmiotów egzaminacyjnych;
  • 5 krótkich wykłady podsumowujących w ostatnim tygodniu przed egzaminem.

W ramach każdego z pięciu przedmiotów egzaminacyjnych były prowadzone zarówno wykłady jak i praktyczne warsztaty. Podczas warsztatów prowadzący omawiali rozwiązania mini-kazusów, które zostały aplikantom udostępnione do rozwiązania przed zajęciami. Wykłady i warsztaty (poza zajęciami z etyki) były prowadzone zarówno przez adwokatów, jak i przez sędziów. Zgodnie z sugestią starszych kolegów i koleżanek podwojono liczbę godzin zajęć i zorganizowano oddzielne zajęcia z konstruowania apelacji obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, apelacji w procesie i w nieprocesie, skargi do WSA i NSA oraz sporządzania umów i pozwów w sprawach gospodarczych.

Przeprowadzona została także pełna symulacja egzaminu zawodowego z wszystkich 5 przedmiotów – do której przystąpiło 237 aplikantów. Ponadto zmieniona została metodologia przygotowywania kazusów na symulację – kazusy aktowe zostały przygotowane przez sędziów i rozwiązane przez adwokatów przed ich przesłaniem do aplikantów. Po zakończeniu symulacji aplikantom udostępniono zarówno opis istotnych zagadnień egzaminacyjnych, jak i proponowane rozwiązanie tj. proponowaną apelację/umowę/skargę.

Nowością są także krótkie 1,5 godzinne zajęcia podsumowujące z czterech głównych przedmiotów w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym egzamin – o tym czy forma ta zostanie z nami na stałe zdecydują oceny aplikantów w ankiecie ewaluacyjnej.

Serdecznie dziękujemy adwokatom i sędziom, którzy prowadzili tegoroczne repetytoria wkładając w nie ogrom pracy i energii oraz dzieląc się swoim doświadczeniem – adw. Maricie Dybowskiej-Dubois, adw. Mariuszowi Godlewskiemu, SWSA Pawłowi Grońskiemu, adw. Damianowi Grzesiakowi, SSA Zbigniewowi Kapińskiemu, SSO Maciejowi Kruszyńskiemu, adw. Karolinie Kuszlewicz, SNSA Małgorzacie Miron, SSN Agnieszce Piotrowskiej, SSA Ryszardowi Sarnowiczowi, adw. Monice Serek, adw. Jordanowi Zafirow oraz SSA Agacie Zając.

Podziękowania kierujemy także do adwokatów i sędziów, którzy sprawdzali prace w ramach symulacji egzaminu – SWSA Jolancie Augustyniak-Pęczkowskiej, SSO Leszkowi Ciulkinnowi, adw. Maricie Dybowskiej-Dubois,  adw. Mariuszowi Godlewskiemu, SWSA Pawłowi Grońskiemu, adw. Damianowi Grzesiakowi, adw. Katarzynie Ignasiewicz, adw. Jakubowi Jacynie, SSA Zbigniewowi Kapińskiemu, SSO Maciejowi Kruszyńskiemu, adw. Piotrowi Kulińskiemu, adw. Agnieszce Masalskiej SSA Leonowi Miroszewskiemu, adw. dr Katarzynie Sarnocińskiej, adw. Monice Serek, adw. Ewie Stawickiej, SSO Annie Szymańskiej-Grodzkiej, adw. Agnieszce Woźniak oraz SSO Łukaszowi Zamojskiemu.

Jednocześnie zachęcamy aplikantów adwokackich do oceny tegorocznych zajęć repetytoryjnych w ankiecie ewaluacyjnej (link aplikanci otrzymają e-mailem po egzaminie), która pozwoli nam wprowadzać kolejne ulepszenia w systemie repetytoriów. Nowe elementy tegorocznych zajęć powtórkowych były bowiem wynikiem wzięcia pod uwagę ocen i uwag zgłoszonych w ankiecie ewaluacyjnej przez kolegów i koleżanki ze starszego rocznika.

W imieniu Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie życzymy powodzenia wszystkim aplikantom i aplikantkom podchodzącym w tym roku do egzaminu adwokackiego!

 

Adw. Dorota Kulińska,

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich