Doskonalenie zawodowe

Seminarium: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uprzejmie zapraszam Państwa do udziału w seminarium na temat znaczenia procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie HFPC (Warszawa, ul. Zgoda 11 – 6 piętro) w dniu 26 lutego 2019 r. w godzinach 11:30-15:00.

Będziemy także wdzięczni za umieszczenie informacji o naszym wydarzeniu na Państwa stronie internetowej. W załączeniu przesyłam zaproszenie.

W trakcie seminarium poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z potencjałem wykorzystywania omawianego instrumentu, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim trudności i barier, które mogą zniechęcać sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych. W roli
prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi (m.in. dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr Piotr Bogdanowicz, prof. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Aleksandra Rutkowska, r.pr. Mirosław Wróblewski).

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka” realizowanego przez HFPC dzięki wsparciu finansowemu Clifford Chance Foundation.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 22 lutego 2019 r. na adres mailowy: marcin.szwed@hfhr.pl

TSUE- zaproszenie i program