Spotkanie: Nowy model konfiskaty w prawie karnym na tle orzecznictwa europejskiego

Sekcja Prawa i Postępowania Karnego zaprasza na spotkanie w pt. „Nowy model konfiskaty w prawie karnym na tle orzecznictwa europejskiego”, które odbędzie się 20 lutego o godz. 17 w sali im. H. Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej (Al.Ujazdowskie 49).

Na spotkaniu przedstawiony zostanie nowy model przepadku rozszerzonego (art. 45 k.k. i art. 33 k.k.s.), przepadek bez wyroku skazującego (art. 45a k.k.), i oczywiście przepadek przedsiębiorstwa, a więc tematy istotne z punktu widzenia interesów klientów, a jednocześnie bliżej nieznane ze względu na brak orzecznictwa.

Temat przedstawi sędzia Rafał Kierzynka, doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, naczelnik Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego. Sędzia Rafał Kierzynka jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto reprezentuje Polskę w komitetach Rady Europy i grupach roboczych Unii Europejskiej zajmujących się prawem karnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy sekcji: sekcja.ppk@ora-warszawa.com.pl

Obecność na szkoleniu umożliwia uzyskanie 2 pkt doskonalenia zawodowego.