Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie zatrzymania adw. Romana Giertycha

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w związku z zatrzymaniem adw. Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wyraża kategoryczny sprzeciw wobec formy i miejsca czynności podejmowanych w tej sprawie przez organy państwa – czytamy w przyjętym stanowisku.

Zatrzymanie adwokata z użyciem kajdanek przed budynkiem sądu, gdzie wykonywał on czynności zawodowe budzi uzasadniony sprzeciw. Działanie to było oczywiście nieproporcjonalne, naruszające godność osoby zatrzymywanej, wizerunek adwokata jak i całej Adwokatury – czytamy dalej.

Stanowisko nr 1 z dnia 16 października w sprawie zatrzymania adw. R. Giertycha